Vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe flere! 

Bestemors Stue er et diakonalt arbeid drevet av Sørlandskirken Termostat i samarbeid med Blå Kors. Vårt formål er å gi omsorg og støtte til barn og voksne i lavinntektsfamilier med barn i barnehage og småskolealder. Vi opplever at stadig flere trenger hjelp! Vi trenger din hjelp for å hjelpe flere!   

Hvordan kan du hjelpe?

Du kan gi en gave til vår konto: 2801.60.89402. Merk gaven med Bestemors stue. Kontoeier er Sørlandskirken Termostat, Skytebaneveien 3, 4841 Arendal. Organisasjonsnummer: 971329068 

Ønsker du at vi sender deg en faktura, send oss en e-post til post@bestemorsstue.no med firmanavn og beløpet du ønsker å gi. 


Våre tilbud til lavinntektsfamilier 

Høstleir og sommerleir

Middag, prat og lek

Gårdsbesøk, skattejakt, kino, lekeland, skøytebanen, 17. mai fest...

Den store julemiddagen 23.12 


Vi har arrangert bursdagsfest for barn i barneskolealder

280 barn har opplevelseskortet Join Arendal. Det gir gratis inngang til konserter, museeum, kino, svømmehall, parker...

215 barn fikk julegave i 2023

Takk til våre støttepartnere

Disse står bak Bestemors stue